خدمات

-اعزام کارشناسان مجرب خارجی جهت نصب و راه اندازی دستگاههای تامینی توسط این شرکت ، در صورت درخواست END -USER 

-تامین قطعات یدکی مرتبط با تجهیزات تامین شده توسط این شرکت در اسرع وقت